Visiting faculty

Prof. Dr. Ayan Bdr. Shrestha

Prof. Dr. Bhuban Bajracharya

Prof. Dr. Jamal Devi Shrestha, Ph.D.(Eco)

Prof. Dr. Kundan Dutta Koirala, Ph.D.,PGDM (UK), M.Com.

Prof. Dr. Tej Ratna Kansakar, Ph.D.

Prof. Bisheshwor Man Shrestha. M.Com, B.L.

Prof. Dr. Shisir Subba. Ph.D.(Psychology)

Dr. Kabita Bade Shrestha, Ph.D.(Statistics)

Dr. Dhruba Lal Shrestha, Ph.D.

Prof. Dr.Kanaiya Ram Bhakta Mathema. Ph.D.(Economics)

Dr. Nephil Mantangi Maskey, Ph.D(Eco-USA)

Prof. Dr. Rajendra Lal Singh Suwal. Ph.D.(UK), MBA, (IIM Ahemdabad), B.E.(Mech.)

Dr. Suresh Manandhar, Ph.D(Artificial Intelligence-UK)

Mr. Dinesh Sthapit. MIT (USA), B.E.(Electonics)

Mr. Lochan Lal Amatya, M.E.(Computer)

Mr. Mahesh Nath Gongol. M.Sc., MBA(D.U.), M.A.(Economics-Germany)

Mr. Saroj Kaji Tuladhar, MBA(Executive)

Mr. Ananda Raj Khanal, M.E.(Optical Communication)

Dr. C.P. Rijal, Ph.D.

Board Members

Prof. Dr. Sundar Shyam Bhakta Mathema, Chairman

Sudhir Man Maskey, Executive Director, Administration & Finance

Vijay Bahadur Shrestha, Executive Director, Academic & Strategy

Kiran Kumar Shrestha, Executive Director, ICT & Marketing

Dr. Bhusan Raj Shrestha, Executive Director

Prakash Man Tuladhar, Member

Advisory Board

Prof. Dr. Sundar Shyam Bhakta Mathema, Chairman

Prof. Dr. Mangal Siddhi Manandhar, Member

Prof. Dr. Radhe Shyam Pradhan, Member

Prof. Dr. Krishna K. Shrestha, Member

Prof. Dr. Geeta Pradhan, Member

Dr. Rajani Shrestha, Reader, Member

Dr. Bhusan Raj Shrestha, IT Specialist, Member

Kiran Kumar Shrestha, IT Entrepreneur, Member

Lochan Lal Amatya President, ITPF, Member

Prakash Man Tuladhar, Vice-Principal, Bijeswori Higher Secondary School, Member

Purush Ratna Bajracharya, Reader, Member

Ramesh M.S. Maskey, Management Consultant, Member

Sudhir Man Maskey, Chairman, Goodwill Finance Co. Ltd, Member

Vijay Bahadur Shrestha, CEO, Tara Air, Member